Od Sangera do sekwencjonowania genomów – przegląd technologii sekwencjonowania DNA

Autor

  • Małgorzata Marcinkowska-Swojak Pracownia Genomiki, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań https://orcid.org/0000-0001-8809-335X
  • Magdalena Rakoczy Pracownia Genomiki, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  • Jan Podkowiński Pracownia Genomiki, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań https://orcid.org/0000-0001-8376-9867
  • Jurand Handschuh Politechnika Poznańska
  • Paweł Wojciechowski Pracownia Genomiki, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań oraz Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
  • Luiza Handschuh Pracownia Genomiki, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_534

Abstrakt

Nie ma techniki, która wniosłaby większy wkład w rozwój genetyki, biologii molekularnej i medycyny niż sekwencjonowanie DNA. Przez wiele lat złoty standard w tym zakresie stanowiła metoda oparta na enzymatycznej syntezie DNA opracowana przez Frederica Sangera. Pod koniec XX. wieku nastąpił dynamiczny rozwój technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS), które zakończyły erę analizy pojedynczych genów i zapoczątkowały erę sekwencjonowania genomów. Pomimo ostrej konkurencji, jedna z technologii NGS praktycznie całkowicie zdominowała światowy rynek. W artykule przedstawiamy autorski przegląd metod sekwencjonowania DNA, począwszy od metody Sangera po wysokoprzepustowe technologie sekwencjonowania drugiej i trzeciej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które odniosły komercyjny sukces. Prezentujemy ich krótką historię, zasady działania, możliwości techniczne, zastosowania i ograniczenia. W podsumowaniu zdradzamy ile kosztuje sekwencjonowanie genomu człowieka na obecnym etapie genomicznej rewolucji i nakreślamy perspektywy dalszego rozwoju genomiki.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
streszczenie graficzne

Opublikowane

2024-07-01