O czasopiśmie

 

Postępy Biochemii to czasopismo Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dostępie open access. Publikuje prace przeglądowe w trybie kwartalnika (cztery numery na rok) w języku polskim i angielskim, popularyzujące aktualne odkrycia z zakresu szeroko rozumianej biochemii i biologii molekularnej. Prace przeznaczone do publikacji w Postępach Biochemii mogą mieć charakter artykułów monograficznych, krótkich not o najnowszych osiągnięciach i koncepcjach badawczych lub listów do Redakcji.

Zawartość kwartalnika jest rozpowszechniana na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0). Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór. Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Prawa autorskie do prac © pozostają przy autorach.

Prawa autorskie do czasopisma ©  posiada Polskie Towarzystwo Biochemiczne.

Tematyka prac przeglądowych obejmuje między innymi enzymologię i metabolizm, regulacje metaboliczne, budowę i funkcjonowanie błon biologicznych, bioenergetykę, budowę genów, ich ekspresję oraz regulację na wszystkich poziomach, budowę i metabolizm białek, kwasów nukleinowych i węglowodanów, biologię molekularną komórki, sygnalizację wewnątrzkomórkową a także przełomowe odkrycia z zakresu dyscyplin "omicznych" (genomika, proteomika, transkryptomika, metabolomika i inne).

Postępy Biochemii są indeksowane w Medline/ PubMed oraz Agrolibrex.

Serdecznie zachęcamy Państwa (w szczególności doktorantów i młodych pracowników nauki) do przesyłania prac do publikacji na łamach Postępów Biochemii!

Postępy Biochemii są czasopismem recenzowanym w oparciu o podwójnie ślepą recenzję, w której autor nie poznaje personaliów recenzenta a recenzent nie wie kto jest autorem manuskryptu przedstawionego do recenzji.