O czasopiśmie

 

Postępy Biochemii to czasopismo Polskiego Towarzystwa Biochemicznego posiadający charakter typu open access. Publikuje prace przeglądowe w trybie kwartalnika (cztery numery na rok) w języku polskim i angielskim, popularyzujące aktualne odkrycia z zakresu szeroko rozumianej biochemii i biologii molekularnej. Prace przeznaczone do publikacji w Postępach Biochemii mogą mieć charakter artykułów monograficznych, krótkich not o najnowszych osiągnięciach i koncepcjach badawczych lub listów do Redakcji.

Tematyka prac przeglądowych obejmuje między innymi enzymologię i metabolizm, regulacje metaboliczne, budowę i funkcjonowanie błon biologicznych, bioenergetykę, budowę genów, ich ekspresję oraz regulację na wszystkich poziomach, budowę i metabolizm białek, kwasów nukleinowych i węglowodanów, biologię molekularną komórki, sygnalizację wewnątrzkomórkową a także przełomowe odkrycia z zakresu dyscyplin ?omicznych? (genomika, proteomika, transkryptomika, metabolomika i inne). Czasopismo wydawane jest elektronicznie dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Postępy Biochemii są indeksowane w Medline/ PubMed oraz Agrolibrex.

Serdecznie zachęcamy Państwa (w szczególności doktorantów i młodych pracowników nauki) do przesyłania prac do publikacji na łamach Postępów Biochemii!

 

Postępy Biochemii 1?4, tom 63 i 64, wydanie elektroniczne ? zadanie finansowane w ramach umowy 676/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, kwota środków finansowych z DUN 40000 zł