Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy naukowych, aby zamieszczali to czasopismo w swoich elektronicznych zbiorach czasopism. Co więcej, system otwartego publikowania tego czasopisma może być odpowiedni dla bibliotekarzy, aby zapewnić członkom ich wydziałów wgląd do czasopism, które wspólnie tworzą (zobacz Open Journal Systems).