Informacje dla czytelników

Zachęcamy czytelników do rejestrowania się na liście tych, których powiadamiamy o publikacjach naszego czasopisma. W tym celu kliknij na odsyłacz Rejestracja znajdujący się w prawym górnym rogu strony głównej czasopisma. Rejestracja zapewni czytelnikowi otrzymywanie wiadomości e-mail ze spisem treści każdego wydania czasopisma. Dodatkowo, lista ta umożliwia czasopismu zdobywanie większego poziomu wsparcia i wzrost czytelnictwa. Zobacz Oświadczenie o ochronie prywatności, które gwarantuje czytelnikom, że ich nazwy i adresy e-mail nie będą wykorzystane w celach innych niż te określone dla czasopisma.