Kontakt

Polskie Towarzystwo Biochemiczne
Redakcja Postępów Biochemii
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Elżbieta Czarniewska

Wsparcie techniczne

Małgorzata Basaj