Polskie Towarzystwo Biochemiczne
Redakcja Postępów Biochemii
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Elżbieta Czarniewska
Sekretarz Redakcji

Wsparcie techniczne

Małgorzata Basaj
Tel. 882082110