Redaktor naczelny
Kamilla Bąkowska-Żywicka (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu)
e-mail: k.bakowska@ptbioch.edu.pl

Sekretarz Redakcji
Elżbieta Czarniewska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
e-mail: e.czarniewska@ptbioch.edu.pl

Redaktor Techniczny
Małgorzata Basaj (Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Warszawa)

Media społecznościowe
Anna Mleczko (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu)
amleczko@ibch.poznan.pl
Facebook: Postępy Biochemii
Instagram: postepy.biochemii

 

Redaktorzy

Teresa Wesołowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
Paweł Pomorski (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)
Marek Żywicki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
K. Dorota Raczyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Tomasz Pawłowski (Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku)
Joanna Banasiak (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu)
Marta Sikora (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu)
Agata Tyczewska (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu)

 

Rada Redakcyjna

Przewodniczący Rady
Lech Wojtczak (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Członkowie Rady
Ewa Bartnik (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa)
Tadeusz Chojnacki (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa)
Piotr Chomczyński (Medical Reserve Corps, Cincinnati, USA)
Józef Dulak (Uniwersytet Jagieloński, Kraków)
Darek Górecki (University of Portsmouth, UK)
Mariusz Jaskólski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Leszek A. Kleczkowski (Umeå University, Szwecja)
Andrzej B. Legocki (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań)
Jacek Otlewski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Krzysztof Palczewski (Case Western Reserve University, Cleveland, USA)
Aleksander F. Sikorski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Adam Szewczyk (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)
Tomasz Twardowski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań)
Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Kazimierz L. Wierzchowski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa)
Alexander Wlodawer (National Cancer Institute, Frederick, USA)
Piotr Zielenkiewicz (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa)