Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Kamilla Grzywacz (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu)
e-mail: k.grzywacz@ptbioch.edu.pl

Sekretarz Redakcji
Elżbieta Czarniewska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
e-mail: e.czarniewska@ptbioch.edu.pl

Redaktor Techniczny
Małgorzata Basaj (Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Warszawa)

 

Redaktorzy

Teresa Wesołowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
Paweł Pomorski (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)
K. Dorota Raczyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)
Tomasz Pawłowski (Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik)
Katarzyna Matylla-Kulińska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Joanna Banasiak (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań)
Łukasz Przybył (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań)
Agata Tyczewska (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań)

 

Rada Redakcyjna

Przewodniczący Rady
Andrzej B. Legocki (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań)

Członkowie Rady
Jan Barciszewski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań)
Ewa Bartnik (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Barbara Dołęgowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska, Wrocław)
Małgorzata Iciek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Anna Jagusiak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Wiesława Jarmuszkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)
Maria Koziołkiewicz (Politechnika Łódzka, Łódź)
Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Marcin Majka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Sławomir Pikuła (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa)
Dariusz Rakus (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Adam Szewczyk (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa)
Marek Tchórzewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)