Charakterystyka Enterobacteriales produkujących beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowych izolowanych z mięsa wieprzowego

Autor

  • Sylwia Andrzejczak-Grządko Katedra Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
  • Natalia Buda Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
  • Antonina Mamczur Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
  • Sylwia Kamizielak Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o. o.

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_484

Abstrakt

Antybiotykooporność wśród bakterii jest ciągle narastającym problemem zarówno w medycynie, jak i weterynarii. Zwierzęta hodowlane oraz mięso pochodzące z ich uboju są często źródłem bakterii lekoopornych. Zdolność do produkcji beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum działania (ESBL) jest powszechna wśród bakterii z rzędu Enterobacteriales, w tym wśród bakterii komensalnych. Bakterie te stanowią w dużej mierze ignorowany rezerwuar genów ESBL. Celem pracy była ocena lekowrażliwości niepatogennych izolatów Enterobacteriales uzyskanych z mięsa wykorzystywanego w produkcji żywności. Wśród badanych szczepów wykazano oporność typu ESBL - 13 z 18 (72%) badanych izolatów okazało się być szczepami wytwarzającymi ESBL. Spośród nich osiem posiadało gen CTX-M, trzy gen TEM i jeden gen SHV.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2023-05-15

Numer

Dział

Artykuły