Czynniki odpowiedzialne za modulację mikrobiomu jelitowego i ich wpływ na przebieg zapalenia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit – wybrane aspekty

Autor

  • Natalia Fabisiak Zakład Biochemii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Jakub Fichna Zakład Biochemii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_479

Abstrakt

Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ) to grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego przebiegająca z okresami zaostrzeń i remisji. Patofizjologia NChZJ nadal nie została w pełni poznana, wśród przyczyn wymienia się czynniki mikrobiologiczne, immunologiczne, genetyczne i środowiskowe. W ostatnich latach podkreśla się znaczącą rolę mikrobiomu jelitowego w rozwoju tych chorób. W niniejszej publikacji omówiony został wpływ wybranych czynników: peptydów przeciwdrobnoustrojowych, witaminy D oraz żelaza na skład mikrobioty jelitowej i ich rola w odpowiedzi immunologicznej i patogenezie NChZJ.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2023-03-27

Numer

Dział

Artykuły