Wirus Epsteina-Barr w wybranych chorobach nowotworowych

Autor

  • Marcin Koleśnik Zakład Wirusologii z Laboratorium SARS, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Anna Dworzańska Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
  • Małgorzata Polz-Dacewicz Zakład Wirusologii z Laboratorium SARS, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2020_364

Abstrakt

Infekcje wirusowe przyczyniają się do wielu nowotworów na całym świecie i stanowią istotny odsetek śmiertelności. Do onkogennych wirusów zaliczany jest wirus Epsteina-Barr, który jest główną przyczyną mononukleozy zakaźnej i wykazuje tropizm względem limfocytów B. Dzięki obecności genów odpowiedzialnych za latencję może przyczyniać się do wielu stanów patologicznych. Przykładami tego są nowotwory złośliwe o wysokiej śmiertelności zlokalizowane w żołądku, a także głowie oraz szyi. Ponadto wirus ten jest poważnym zagrożeniem dla osób z obniżoną odpornością, co stanowi w obecnych czasach istotny problem ze względu na rosnącą liczbę chorych poddanych terapii immunosupresyjnej.
Na szczególną uwagę w tym przypadku zasługują zaburzenia limfoproliferacyjnie po przeszczepie będące złośliwym nowotworem powiązanym z infekcją EBV. W niniejszym przeglądzie skupiono się na roli wirusa Epsteina-Barr w wybranych nowotworach.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-01-05