Metaloproteinazy i ich inhibitory: rola w patogenezie na wybranych przykładach

Autor

  • Anna Siemińska-Kuczer Zakład Immunobiologii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin
  • Lidiia Vertyporokh Zakład Immunobiologii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin
  • Mariola Andrejko Zakład Immunobiologii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin
  • Iwona Wojda Zakład Immunobiologii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin
  • Sylwia Stączek Zakład Immunobiologii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin
  • Agnieszka Zdybicka-Barabas Zakład Immunobiologii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin
  • Katarzyna Grygorczuk Zakład Immunobiologii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin
  • Małgorzata Cytryńska Zakład Immunobiologii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin

Abstrakt

Ważną rolę w oddziaływaniach gospodarz-patogen odgrywają enzymy proteolityczne i ich inhibitory. Metaloproteinazy wydzielane są przez drobnoustroje patogenne jako czynniki wirulencji, w celu niszczenia nie tylko tkanek gospodarza, ale także jego białek odpornościowych. Dlatego inhibitory tych enzymów mogą służyć jako skuteczne środki terapeutyczne, co jest szczególnie ważne ze względu na rosnącą liczbę drobnoustrojów opornych na znane antybiotyki. W niniejszej pracy opisano rolę metaloproteaz wytwarzanych głównie przez bakterię pałeczki ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa w zasiedleniu organizmu
gospodarza. Zwrócono również uwagę na udział inhibitorów tych enzymów w reakcjach obronnych i podkreślono ich potencjalną rolę w hamowaniu rozwoju infekcji.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Opublikowane

2018-03-09