Rola receptorów NOD-podobnych (NLRs) w patogenezie chorób metabolicznych

Autor

  • Renata H Grzywa Instytut ?Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka?, Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Warszawa

Abstrakt

Receptory NOD-podobne są to białka cytosolowe biorące udział w procesach zapalnych i uruchamianiu zaprogramowanej śmierci komórek. Ulegają aktywacji poprzez czynniki patogenne i niezakaźne. U człowieka wykryto 23 różnych białek należących do tej rodziny receptorów. Niektóre receptory tworzą z prokaspazami i cząsteczkami adaptorowymi ASC wielobiałkowe kompleksy. W ostatnim czasie zwrócono uwagę na istotną rolę receptorów NOD-podobnych nie tylko w powstawaniu zakażeń, nowotworach, chorobach autoimmunizacyjnych i neurodegeneracyjnych (stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona), ale również w patogenezie chorób metabolicznych, takich jak otyłość, niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD, ang. non-alcoholic fatty disease), niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH, ang. non-alcoholic steatohepatitis), cukrzyca typu 2, miażdżyca tętnic, nadciśnienie tętnicze. W niniejszym artykule scharakteryzowano rodzinę receptorów NOD-podobnych oraz omówiono ich udział w patogenezie chorób metabolicznych.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Opublikowane

2018-02-15

Numer

Dział

Artykuły