Rola konwertaz probiałkowych w chorobach nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem enzymu PACE4

Autor

  • Izabela Małuch Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
  • Marta Makowska Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
  • Marta Tomczykowska Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
  • Aleksandra Walewska Pracownia Chemii Peptydów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
  • Emilia Sikorska Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
  • Adam Prahl Pracownia Chemii Peptydów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Choroby nowotworowe są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w dzisiejszych czasach. Gruntowne poznanie mechanizmów nowotworzenia oraz inwazyjności komórek nowotworowych są kluczowe dla opracowania terapii celowanych molekularnie, w których upatruje się przyszłości leczenia tego typu schorzeń. Jednym z czynników zaangażowanych w rozwój komórek nowotworowych są enzymy proteolityczne, będące często markerami progresji nowotworów. W niniejszej pracy opisana została rola enzymów z rodziny konwertaz probiałkowych (PCs) w patogenezie oraz rozwoju chorób nowotworowych. Ponadto, wskazano możliwe kierunki rozwoju strategii terapeutycznych zaprojektowanych w oparciu o inhibitory PCs.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Opublikowane

2017-09-30

Numer

Dział

Artykuły