Egzosomalne mikroRNA jako element komunikacji międzykomórkowej w nowotworach

Autor

  • Agnieszka Wesołowska Pracownia Cytometrii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
  • Katarzyna Piwocka Pracownia Cytometrii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Abstrakt

Egzosomy to małe pęcherzyki błonowe, wydzielane przez różne typy komórek do macierzy zewnątrzkomórkowej. Transportują zarówno białka, jak i kwasy nukleinowe, w tym fragmenty DNA, mRNA, mikroRNA oraz inne niekodujące RNA. Stanowią jeden z kluczowych elementów komunikacji międzykomórkowej zachodzącej w mikrośrodowisku nowotworu. Badania naukowe dowiodły, że mikroRNA uwalniane za pomocą egzosomów wpływają na migrację i inwazyjność komórek, angiogenezę czy powstawanie przerzutów. Biorą także udział w modulacji odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciw nowotworowi. Ponadto wykazano, że mogą być również potencjalnymi biomarkerami nowotworowymi. Niniejszy artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej biogenezy egzosomalnych mikroRNA i ich roli w nowotworzeniu.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Opublikowane

2017-06-30

Numer

Dział

Artykuły