Sekwencjonowanie transkryptomu pojedynczych komórek: droga do odkrywania bioróżnorodności komórkowej

Autor

  • Anna Samelak-Czajka Pracownia Analiz Pojedynczych Komórek, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  • Małgorzata Marszałek-Zeńczak Pracownia Analiz Pojedynczych Komórek, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  • Paulina Jackowiak Pracownia Analiz Pojedynczych Komórek, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_532

Abstrakt

Sekwencjonowanie transkryptomu pojedynczych komórek (scRNA-Seq) to przełomowa technologia, która otworzyła drogę do opisywania ekspresji genów z niespotykaną dotąd rozdzielczością. Umożliwia ona odkrywanie różnorodności komórkowej organizmów i śledzenia ich procesów rozwojowych. Opracowano szereg rozwiązań technologicznych umożliwiających analizy od dziesiątek tysięcy do nawet miliona komórek w jednym eksperymencie, a także obszerny zestaw narzędzi do bioinformatycznej analizy uzyskanych danych. Bogactwo informacji dostarczanych przez scRNA-Seq oraz możliwość wykorzystania tej metody do badania komórek, organoidów, tkanek, a nawet całych organizmów, decydują o szerokim spektrum jej zastosowań. W niniejszej pracy przedstawiamy przebieg części eksperymentalnej i obliczeniowej procedury scRNA-Seq, a także prezentujemy najważniejsze zastosowania tej technologii w biomedycynie, biologii rozwoju i biologii roślin.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
streszczenie graficzne

Opublikowane

2024-07-01