Białka ARGONAUT w biologii komórki i rozwoju roślin

Autor

  • Anna Sokołowska Katedra Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Maciej Rugała Katedra Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  • Krystyna Oracz Katedra Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_450

Abstrakt

Białka ARGONAUT (AGO) są integralnymi elementami regulatorowych szlaków znajdujących się pod kontrolą małych RNA (ang. small RNA, sRNA), o fundamentalnym znaczeniu dla właściwego funkcjonowania komórek eukariotycznych. AGO, jako wysoce wyspecjalizowane platformy wiążące specyficzne sRNA, koordynują wyciszanie genów poprzez interakcję z innymi czynnikami białkowymi (tworząc tzw. kompleks RISC, ang. RNA-
-induced silencing complex), przyczyniając się do endonukleolitycznego cięcia docelowego mRNA i/lub wpływając na proces translacji. Coraz więcej dowodów potwierdza również udział białek AGO w kilku innych procesach komórkowych, takich jak np.: regulacja transkrypcji, sekwestracja, zależna od RNA metylacja DNA, naprawa uszkodzeń DNA, synteza siRNA niezależna od białek DCL (ang. DICER-like), czy też kotranskrypcyjna regulacja ekspresji genów MIRNA i splicingu intronów. Poszczególne gatunki roślin charakteryzują się obecnością różnej liczby białek AGO, w wielu przypadkach o nieznanej jeszcze regulatorowej i/lub biologicznej funkcji. Niniejszy artykuł przeglądowy obejmuje aktualną wiedzę na temat funkcji roślinnych AGO w biologii komórki i rozwoju roślin.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-09-01

Numer

Dział

Artykuły