Stymulujący wpływ metali na biosyntezę roślinnych związków chemicznych o bioaktywnym działaniu.

Autor

  • Jagna Chmielowska-Bąk Zakład Ekofizjologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Aleksandra Grzesik Zakład Ekofizjologii Roślin, Wydział Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Szkoła Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_447

Abstrakt

Produkowane przez rośliny metabolity wtórne stanowią bogatą grupę związków, z których wiele wykazuje działanie bioaktywne. Z tego względu są wykorzystywane między innymi w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Problem stanowi niska wydajność pozyskiwania tych związków z roślin rosnących w warunkach naturalnych. Poszukiwane są więc metody stymulacji syntezy metabolitów roślinnych. W ostatnich latach
ukazało się szereg artykułów naukowych dotyczących zastosowania metali jako związków stymulujących, tzw. elicytorów. W niniejszej publikacji przedstawiono przykłady zastosowania metali takich jak miedź (Cu), cynk (Zn), kadm (Cd) oraz wybranych nanocząsteczek jako elicytorów stymulujących biosyntezę roślinnych związków bioaktywnych.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-09-05

Numer

Dział

Artykuły