Charakterystyka kolistych DNA u Eukarya

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_423

Abstrakt

W komórkach eukariotycznych DNA występuje głównie w formie liniowej, upakowanej w chromosomy. Poza tym może też przybierać postać kolistych cząsteczek. Najdokładniej zbadane zostały koliste DNA odgrywające rolę genomów mitochondriów i chloroplastów. Niemniej zasób kolistych DNA u Eukarya jest znacznie szerszy. Obejmuje również pozachromosomowe cząsteczki (ang. extrachromosomal circular DNA; eccDNA): koliste formy rDNA, pierścienie telomerowe, małe polidyspersyjne DNA, mikroDNA oraz inne typy kolistych DNA o pochodzeniu jądrowym. Występowanie eccDNA potwierdzono u wszystkich organizmów testowanych w tym zakresie. Dotychczasowe badania wykazały, że niektóre eccDNA są obecne na każdym etapie cyklu komórkowego, podczas gdy inne pojawiają się i/lub ulegają nagromadzeniu w szczególnych okolicznościach. Dowiedziono, że akumulacja eccDNA nierzadko zachodzi w następstwie poważnej destabilizacji genomu, będącej wynikiem stanów chorobowych czy stresu. Choć w środowisku naukowym wzrasta zainteresowanie eccDNA, pozostają one słabo poznanym składnikiem genomów eukariotycznych. Nadal niewiele wiadomo na temat mechanizmów ich formowania, ewolucji oraz ich funkcji biologicznych.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-12-02

Numer

Dział

Artykuły