Morfogeneza i rola ciała Balbianiego w oocytach kręgowców i bezkręgowców

Autor

  • Wacław Tworzydło Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Małgorzata Sekuła Uniwersytet Jagielloński
  • Szczepan Biliński Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_410

Abstrakt

Ciało Balbianiego to nieobłoniony kompleks organelli komórkowych (m.in. mitochondriów, siateczki śródplazmatycznej, aparatów Golgiego, a także tzw. materiału nuage) zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie jądra oocytu. Klasyczne analizy histologiczne i ultrastrukturalne wykazały, że ciało Balbianiego nawet blisko spokrewnionych organizmów może być zbudowane odmiennie. Podstawowe różnice dotyczą zazwyczaj zarówno składu organelli, jak i ich wzajemnych relacji. Wyniki badań molekularnych są również niejednoznaczne i wskazują, że ciało Balbianiego może brać udział w rozmaitych procesach zachodzących w żeńskich komórkach linii płciowej. Najlepiej poznano funkcjonowanie ciała Balbianiego w transporcie i lokalizacji specyficznych białek i cząsteczek mRNA, a także organelli (mitochondriów) do ściśle określonych rejonów oocytu i (konsekwentnie) komórki jajowej. W ostatnich latach wykazano ponadto, że ciało Balbianiego, związane jest nie tylko z transferem mitochondriów do zygoty i kolejnych pokoleń komórek organizmu potomnego, ale odgrywa też rolę w selekcji tych organelli, tj. eliminacji jednostek niefunkcjonalnych, zawierających zmutowany mtDNA.

Pobrania plików

Dane dotyczące pobrań nie są jeszcze dostępne.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-11-04

Numer

Dział

Artykuły