Morfogeneza i rola ciała Balbianiego w oocytach kręgowców i bezkręgowców

Autor

  • Wacław Tworzydło Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Małgorzata Sekuła Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Szczepan Biliński Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_410

Abstrakt

Ciało Balbianiego to nieobłoniony kompleks organelli komórkowych (m.in. mitochondriów,
siateczki śródplazmatycznej, aparatów Golgiego, a także tzw. materiału nuage)
zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie jądra oocytu. Klasyczne analizy histologiczne i
ultrastrukturalne wykazały, że ciało Balbianiego nawet blisko spokrewnionych organizmów
może być zbudowane odmiennie. Podstawowe różnice dotyczą zazwyczaj zarówno składu
organelli, jak i ich wzajemnych relacji. Wyniki badań molekularnych są również niejednoznaczne
i wskazują, że ciało Balbianiego może brać udział w rozmaitych procesach zachodzących
w żeńskich komórkach linii płciowej. Najlepiej poznano funkcjonowanie ciała
Balbianiego w transporcie i lokalizacji specyficznych białek i cząsteczek mRNA, a także organelli
(mitochondriów) do ściśle określonych rejonów oocytu i (konsekwentnie) komórki
jajowej. W ostatnich latach wykazano ponadto, że ciało Balbianiego, związane jest nie tylko
z transferem mitochondriów do zygoty i kolejnych pokoleń komórek organizmu potomnego,
ale odgrywa też rolę w selekcji tych organelli, tj. eliminacji jednostek niefunkcjonalnych,
zawierających zmutowany mtDNA.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-11-04