Receptory dla glutaminianu w układzie dopaminowym – funkcjonalne znaczenie i rola w uczeniu się ze wzmocnieniem

Autor

  • Przemysław Cieślak Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_395

Abstrakt

Neurony dopaminergiczne śródmózgowia i neurony dopaminoceptywne prążkowia mają kluczowe znaczenie dla regulacji procesu uczenia się ze wzmocnieniem i motywacji do poszukiwania nagród. Aktywność oraz plastyczność tych neuronów jest w znacznej mierze zależna od pobudzającej transmisji glutaminianergicznej. W szczególności istotną rolę odgrywają receptory N-metylo-D-asparaginowe (NMDA) oraz metabotropowe receptory dla glutaminianu z grupy I, zwłaszcza mGluR5. W niniejszym artykule omówiono znaczenie aktywacji tych receptorów dla regulacji aktywności fazowej neuronów dopaminergicznych i plastyczności neuronów dopaminoceptywnych prążkowia. Opierając się na badaniach przeprowadzonych na zwierzętach z komórkowo specyficzną inaktywacją receptorów glutaminianu w układzie dopaminowym, przedstawiono również konsekwencje zaburzenia przekazywania sygnału zależnego od tych receptorów dla procesu uczenia się ze wzmocnieniem i motywacji do poszukiwania nagród. Omówione w artykule mechanizmy mogą mieć istotne znaczenie dla zrozumienia neuronalnego podłoża objawów towarzyszących chorobom psychicznym takim jak depresja, schizofrenia czy uzależnienia.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-07-19

Numer

Dział

Artykuły