Receptory dla glutaminianu w układzie dopaminowym – funkcjonalne znaczenie i rola w uczeniu się ze wzmocnieniem

Autor

  • Przemysław Cieślak Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_395

Abstrakt

Neurony dopaminergiczne śródmózgowia i neurony dopaminoceptywne prążkowia mają kluczowe znaczenie dla regulacji procesu uczenia się ze wzmocnieniem i motywacji do poszukiwania nagród. Aktywność oraz plastyczność tych neuronów jest w znacznej mierze zależna od pobudzającej transmisji glutaminianergicznej. W szczególności istotną rolę odgrywają receptory N-metylo-D-asparaginowe (NMDA) oraz metabotropowe receptory dla glutaminianu z grupy I, zwłaszcza mGluR5. W niniejszym artykule omówiono znaczenie aktywacji tych receptorów dla regulacji aktywności fazowej neuronów dopaminergicznych i plastyczności neuronów dopaminoceptywnych prążkowia. Opierając się na badaniach przeprowadzonych na zwierzętach z komórkowo specyficzną inaktywacją receptorów glutaminianu w układzie dopaminowym, przedstawiono również konsekwencje zaburzenia przekazywania sygnału zależnego od tych receptorów dla procesu uczenia się ze wzmocnieniem i motywacji do poszukiwania nagród. Omówione w artykule mechanizmy mogą mieć istotne znaczenie dla zrozumienia neuronalnego podłoża objawów towarzyszących chorobom psychicznym takim jak depresja, schizofrenia czy uzależnienia.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-07-19

Numer

Dział

Artykuły