Przeciwwirusowe związki izolowane z roślin

Autor

  • Robert Nawrot Pracownia Wirusologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Alicja Warowicka Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Oskar Musidlak Pracownia Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Martyna Węglewska Pracownia Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Sophia Bałdysz Pracownia Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Anna Goździcka-Józefiak Pracownia Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2020_361

Abstrakt

Wirusy są wewnątrzkomórkowymi patogenami, które wykorzystują liczne procesy komórkowe oraz białka i czynniki wirusowe do swojej replikacji. Obecnie nie ma odpowiednich środków umożliwiających zwalczanie licznych zakażeń wirusowych. Skuteczny lek przeciwwirusowy nie powinien uszkadzać komórkowych procesów metabolicznych w
zakażonej komórce, jak również w komórkach niezainfekowanych. Rośliny stanowią potencjalne źródło czynników przeciwwirusowych, takich jak: alkaloidy, flawonoidy, kwasy fenolowe, fenylopropanoidy, ligniny, terpenoidy, chininy, taniny, tiofeny, poliacetyleny czy białka. Niektóre z tych czynników wykazują szerokie spektrum aktywności przeciwwirusowej.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2021-01-05