Wirusy onkogenne a nowotwory

Autor

  • Alicja Warowicka Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Robert Nawrot Pracownia Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Justyna Broniarczyk Pracownia Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Martyna Węglewska Pracownia Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Anna Goździcka-Józefiak Pracownia Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2020_360

Abstrakt

Wirusy onkogenne (onkowirusy) są zaangażowane w powstawanie około 12% nowotworów u ludzi. Obecnie wirusy, o których wiadomo, że powodują raka, to wirusy zapalenia wątroby typu C i B (HCV i HBV), wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus polyoma komórek Merkla (MCV), ludzki herpeswirus-8 (HHV-8) i ludzki wirus limfotropowy komórek
T (HTLV-1). Wirusy nie są jednak pełnymi kancerogenami i w procesie transformacji nowotworowej odgrywają różną rolę. Onkowirusy mogą bezpośrednio zakłócać funkcjonowanie genów kodujących komórkowe białka regulatorowe w wyniku insercji własnego genomu do genomu komórkowego. Mają także własne geny kodujące białka, które zaburzają
regulację procesów komórkowych lub zawierają onkogeny wirusowe v-onc, które mogą brać udział bezpośrednio w rozwoju procesu nowotworowego.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2021-01-05