Krótki kurs „Biochemia z elementami chemii” w ocenie studentów kierunku Ratownictwo Medyczne i propozycje zmian w jego nauczaniu

Autor

  • Jagusiak Anna Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7, 31-007, Kraków
  • Anna Bentke-Imiolek Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7, 31-007, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2020_339

Abstrakt

Aktywne zaangażowanie studentów w proces uczenia się i zdobywania wiedzy sprawia, że nauka rozwija ich pasje i umiejętności. Celem nauczania powinno być zwiększenie liczby zaangażowanych i zadowolonych z procesu uczenia się studentów. Pozytywne efekty można osiągnąć przez stworzenie atrakcyjnych i przystępnych warunków do nauki. Poszukiwanie technik zwiększających zaangażowanie studentów, wprowadzanie nowych metod dydaktycznych i edukacja nakierowana na studenta powinny być stałymi elementami współczesnego nauczania.

Szczególne wyzwanie stanowią krótkie kursy, zwłaszcza te z niewielką liczbą uczestników. Słuchacze takiego kursu są mocno zróżnicowani pod względem bazowego przygotowania merytorycznego. W małym zespole łatwo wyodrębnić podgrupy z różnymi oczekiwaniami wobec kursu. Chcąc zainteresować wszystkich słuchaczy, należy wdrażać i stosować szereg nowoczesnych, aktywnych metod dydaktycznych. Dzięki temu osiągniemy zarówno założone dla kursu efekty kształcenia, a co za tym idzie â zaliczenie przedmiotu, jak i satysfakcję studentów. Jednak najważniejszym celem kursu jest dla studenta nabycie umiejętności i wiedzy, które będą dla niego przydatne i rozwijające.

Celem artykułu jest opis zmian planowanych w kursie „Biochemia z elementami chemii” na kierunku Ratownictwo Medyczne. Artykuł koncentruje się na przedstawieniu propozycji technik edukacyjnych, które wyrównają szanse w nauce wśród wszystkich studentów (ang. equal learning experience). Planowane modyfikacje pozwolą zwiększyć satysfakcję edukatorów z nauczania, a studentów z uczenia się. Podstawową zmianą koncepcji kursu będzie przejście z powszechnego prezentowania informacji i transferu wiedzy na linii nauczyciel â student na uczenie skoncentrowane na uczniu i jego aktywnym udziale w zajęciach. Planowane jest wprowadzenie nauczania zdalnego z użyciem platform e-learningowych i dostępnych narzędzi do interaktywnego uczenia online (ang. interactive learning tools), takich jak polleverywhere (https://www.polleverywhere.com/) czy perusall (https://perusall.com/inactivity). Wprowadzone zostaną techniki nauczania opartego na przypadku (ang. case based learning, CBL), techniki aktywizacji osadzone w kontekście przyszłego zawodu ratownika medycznego, jak np. odgrywanie ról (ang. role playing), krytyczna analiza wyników czy sporządzanie raportów.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Jagusiak Anna - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7, 31-007, Kraków

Dr n. med. Anna Jagusiak jest zatrudniona w Katedrze Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Jest biochemikiem, absolwentką studiów biologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Nauki Molekularne dla Medycyny MOL-MED na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Dr Jagusiak od 2011 roku jest nauczycielem akademickim i realizuje zajęcia z biochemii na kierunkach medycznych. Od roku 2019/2020 jest koordynatorem kursu ?Biochemia z elementami chemii? na kierunku ratownictwo Medyczne. W 2019 roku uczestniczyła, jako przedstawiciel Polski, w Zjeździe Ambasadorów Edukacji FEBS (Federation of European Biochemical Societies), który miał miejsce w Tbilisi w Gruzji. Angażuje się w popularyzację nauki: w 2019 roku współorganizowała 44th FEBS Congress oraz przewodniczyła 19th FEBS Young Scientistsâ Forum. Współpracuje z FEBS Working Group on the Careers of Young Scientists.

Badania prowadzi w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM. W 2020 roku Dr Jagusiak została Laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii: Naukowiec przyszłości. Nagroda jest wyróżnieniem za projekt pt. ?Związki o charakterze supramolekularnym i ich kompleksy z nanorurkami węglowymi jako potencjalne układy nośnikowe dla docelowego dostarczania leków? (grant nr 2016/21/D/NZ1/02763 https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/336012-pl.pdf).

Anna Bentke-Imiolek - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7, 31-007, Kraków

Dydaktyką akademicką zajmuję się od 10 lat, odkąd zaczęłam studia doktoranckie na CMUJ. Od 2015 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Lekarskim UJCM, gdzie uczę chemii oraz biochemii na kierunkach Lekarskim i Lekarsko-dentystycznym, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jestem również koordynatorem pomocniczym kursów Biochemia ogólna i Biochemia żywienia na kierunku Dietetyka. Nowoczesna dydaktyka akademicka to â obok działalności badawczej â moja ogromna pasja. Poza regularnymi zajęciami angażuję się jako promotor prac dyplomowych, a także opiekun naukowo-dydaktyczny we współpracy z międzynarodową organizacją IFMSA (opieka nad studentami medycyny z Chile, Brazylii, Rosji, Izraela w latach 2017â2019). Moja pasja do dydaktyki zaowocowała udziałem w wielu kursach doszkalających, takich jak między innymi: ?Podstawy dydaktyki akademickiej? i ?Podstawy kształcenia opartego na problemie (PBL)? w ramach projektu Power ?Ars Docendi â rozwój kadry dydaktycznej UJ?. czy międzynarodowy kurs online ?Teaching in University Science Laboratories?. Jestem laureatką ministerialnego programu POWER ?Mistrzowie dydaktyki?. W ramach tego programu uczestniczyłam w 2019 roku w wyjeździe studyjnym na Uniwersytet w Groningen (Holandia) oraz w trzech szkoleniach odbywających się w Polsce, a zakończonych Konferencją Dydaktyczną w 2020 roku, w której uczestniczyłam jako prelegent. Program obejmował szkolenie w zakresie doskonalenia kompetencji kadr akademickich, w szczególności zaś dotyczył metody tutoringu. Przez kolejny rok wdrażałam tę metodę w swojej praktyce akademickiej na dwóch kursach w pięciu grupach. Jako laureatka programu ?Mistrzowie dydaktyki? uczestniczyłam także w konferencji naukowej ?Kadry Przyszłości? (Wrocław 2019). Swoje autorskie pomysły dydaktyczne zaprezentowałam pierwszy raz na konferencji ?FEBS Congress? (Kraków 2019), gdzie przedstawiłam projekt zajęć zatytułowany ?The Project of PBL Workshop with Biochemical Oxford Debate as a Method of Active Learning in Nutritional Biochemistry Course?. Nauczanie to moja prawdziwa pasja, a praca ze studentami jest dla mnie niezwykle inspirująca. Moje podejście do nauczania charakteryzują: angażowanie uczniów do udziału w procesie uczenia (aktywne uczenie się w przeciwieństwie do tradycyjnego transferu wiedzy) i szeroko pojęty ?student-centered learning?. Łączenie pracy badacza i nauczyciela â oraz nieustanny rozwój w obu tych dziedzinach â przynosi wiele wyzwań w mojej codziennej pracy. Uważam jednak, że istnieje ogromna potrzeba zaangażowania badaczy w proces nauczania, ponieważ to właśnie oni mają możliwość przedstawienia prawdziwego tła i kontekstu tego, czym naprawdę jest wiedza i umiejętności nabywane na studiach.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-13

Numer

Dział

Nowe metody w nauczaniu biochemii i biologii molekularnej