Stres oksydacyjny w etiopatogenezie nieswoistych chorób zapalnych jelit

Autor

  • dr Michał Kloska Department of Medicine, Lehigh Valley Health Network, Allentown, Pennsylvania, USA
  • dr Dorota Mańkowska-Wierzbicka Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • dr Magdalena Człapka–Matyasik Wydział Nauk o Żwności i Żwieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • prof. dr hab. Agnieszka Dobrowolska Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • prof. dr hab. Marian Grzymisławski Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2020_324

Abstrakt

Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ) stanowią grupę przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego o złożonej i nie do końca poznanej etiologii. Wśród przyczyn ich powstawania znaczną rolę przypisuje się interakcji czynników genetycznych, środowiskowych i immunologicznych, których nieodłącznym elementem jest stres oksydacyjny. Dlatego tak istotne dla zachowania prawidłowej homeostazy komórkowej jest utrzymanie równowagi oksydoredukcyjnej w przewodzie pokarmowym, który jest w stałej ekspozycji na ogromną liczbę bakterii stanowiących część flory jelitowej, jak i patogennych. Zaburzenie tej homeostazy i nasilenie stresu oksydacyjnego prowadzą do propagacji stanu zapalnego, uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz wiążą się zarówno z rozwojem, jak i zaostrzeniami NChZJ.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-27

Numer

Dział

Artykuły