Rozwój współpracy w zakresie oceny technologii medycznych w krajach Unii Europejskiej

Autor

  • Aleksandra Baran-Kooiker Zakład Farmakoekonomiki, Wydział Farmaceutyczny, Warszawki Uniwersystet Medyczny
  • prof. Marcin Czech Zakład Farmakoekonomiki, Instytut Matki i Dziecka, Ul.Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, Polska 2Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Ul. Koszykowa 79, 00-001 Warszawa, Polska
  • Malwina Hołownia-Voloskova Zakład Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_285

Abstrakt

Celem poniższej notki jest przybliżenie czytelnikom tematu współpracy w zakresie oceny technologii medycznych w krajach Unii Europejskiej (UE), obecnej sytuacji oraz przyszłych planowanych prac w tej dziedzinie. Komisja Europejska próbuje stworzyć ramy sprawnie działającej współpracy pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie oceny technologii medycznych i sukcesywnie pracuje nad jej wzmocnieniem. W jej ramach zrealizowano następujące inicjatywy, projekty oraz programy:

- Projekt dotyczący koordynacji i rozwoju oceny technologii opieki zdrowotnej w Europie

- Europejska współpraca na rzecz oceny interwencji zdrowotnych

- Sieć ds. oceny technologii medycznych 

- Mechanizmu skoordynowanego dostępu do sierocych produktów leczniczych

- Inicjatywa Beneluxa, deklaracja z Valletty, Nordycka Współpraca, Inicjatywa sprawiedliwych i przystępnych cen produktów medycznych (zasięg regionalny).

Obecnie trwa praca nad Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych, które jest mierzalnym rezultatem tej współpracy. Kluczowym założeniem tego rozporządzenia jest scentralizowana wspólna ocena kliniczna efektywności produktu leczniczego oraz wyrobów medycznych na poziomie europejskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-29

Numer

Dział

Artykuły