Zaćma posteroidowa â polekowe uszkodzenie narządu wzroku, na które warto zwrócić uwagę w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit

Autor

  • Miłosz Caban Zakład Biochemii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_277

Abstrakt

Nieswoiste choroby zapalne jelit (NZJ) to grupa chorób, które dotyczą co raz większej liczby pacjentów i które coraz częściej rozpoznawane są w młodym wieku. Z powodu nieznanej etiologii NZJ, ich leczenie obejmuje głównie nieukierunkowaną supresję stanu zapalnego i jest oparte m. in. na lekach sterydowych. Glikokortykosteroidy (GKS) działają przeciwzapalnie poprzez wpływ na przebieg reakcji odpornościowych, mają jednak szereg działań niepożądanych, które ujawniają się podczas długotrwałej terapii. Działania te doty­czą m. in. narządu wzroku, objawiając się pogorszeniem widzenia, a nieleczone mogą pro­wadzić do ślepoty. Do powikłań leczenia GKS należy zaćma posteroidowa. Wobec braku opcji farmakologicznych wykazujących działanie protekcyjne, zaćma posteroidowa stanowi problem, z którym muszą radzić sobie nie tylko pacjenci, ale przede wszystkim klinicyści.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-01

Numer

Dział

Artykuły