Rola mózgowego czynnika neurotroficznego (BDNF) w procesach neurodegeneracji oraz w mechanizmach neuroregeneracji wywołanej wzmożoną aktywnością fizyczną

Autor

  • Paulina Małczyńska Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska
  • Zofia Piotrowicz Katedra Teorii i Praktyki Sportu, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Polska
  • Dorota Drabarek Wydział Turystyki i Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Fila Biała Podlaska, Polska
  • Józef Langfort Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa, Polska
  • Małgorzata Chalimoniuk Wydział Turystyki i Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Fila Biała Podlaska, Polska

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_251

Abstrakt

Mózgowy czynnik neurotroficzny (BDNF) należy do rodziny neurotrofin syntetyzowanych
w komórkach ośrodkowego oraz obwodowego systemu nerwowego. W regulacji
syntezy białka BDNF uczestniczy kilka specyficznych miRNA (miR-1, miR-126 i miR-30a-
5p). Na jego syntezę może mieć wpływ polimorfizm SNP â Val 66Met BDNF (rs6265). BNDF
może swobodnie przekraczać barierę krew mózg. Jego efekt centralny i obwodowy polega na
regulacji istotnych funkcji fizjologicznych i patologicznych organizmu: rozwój i wzrost neuronów,
procesy uczenia się i pamięci, apoptozy, neurogenezy oraz neuroregeneracji poprzez
aktywację receptorów TrkB i p75NTR. Obniżenie poziomu BDNF pośredniczy w neurodegeneracji
neuronów w tym neuronów dopaminergicznych i jest obserwowane w chorobie
Parkinsona. Regularnie powtarzany długotrwały wysiłek fizyczny lub proces treningowy o
średniej lub dużej intensywności wywołuje wzrost poziomu BDNF i receptora TrkB w regionach
mózgu odpowiedzialnych za aktywność motoryczną, zapobiegając procesom neurodegeneracji,
szczególnie u osób starszych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-03-22

Numer

Dział

Artykuły