Komórki macierzyste raka nerki â pochodzenie i znaczenie

Autor

  • Łukasz Szymanski Zakład Ochrony Mikrofalowej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, ul. Kozielska 4, 00-001 Warszawa
  • Igor Helbrecht 1 – Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; 2 – Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
  • Michał Fiedorowicz
  • Damian Matak 1 – Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; 2 – Studium Medycyny Molekularnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. ul. Ĺťwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
  • Ewa Bartnik 1- Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa; 2 - Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
  • Paweł Golik 1 - Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa; 2 - Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
  • Cezary Szczylik Klinika Onkologii, Europejskie Centrum Zdrowia, Otwock
  • Anna M. Czarnecka Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_250

Abstrakt

Raki stanowią 85% guzów nerki. W Polsce każdego roku raka nerki rozpoznaje się u prawie czterech tysięcy osób, a ponad dwa tysiące z nich umiera. Znanych jest kilka rodzajów raka nerki, spośród których najczęściej występującym jest rak jasnokomórkowy (ang. clear cell Renal Cell Carcinoma; ccRCC), który występuje w 80â90 proc. wszystkich przypadków raka nerki. ccRCC należy do nowotworów opornych na leczenie chemiczne i radioterapię. Coraz więcej danych wskazuje, iż masa nowotworu powstaje w efekcie podziałów i różnicowania niewielkiej liczby komórek zwanych komórkami macierzystymi nowotworu (komórkami inicjującymi guz, ang. cancer stem cells â CSC). CSC są nie tylko odpowiedzialne za rozwój nowotworu, ale także za wznowę, progresję choroby i jej oporność na chemio- i radioterapię. W pracy omówiono pochodzenie CSC w raku nerki, ze szczególnym uwzględnieniem podtypu jasnokomórkowego.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-06

Numer

Dział

Artykuły