Zmiany dynamiki mitochondriów w odpowiedzi na stres mitochondrialny w modelach sporadycznej formy Choroby Parkinsona

Autor

  • Małgorzata Partyka Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Jerzy Duszyński Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Joanna Szczepanowska Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska

Abstrakt

Sporadyczna forma choroby Parkinsona (sPD) jest jedną z najczęściej występujących chorób neurodegeneracyjnych. Objawem charakterystycznym dla sPD jest degeneracja neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej i prążkowiu mózgu. Liczne prace wskazują, że neurodegeneracja w sPD związana jest z zaburzeniami w funkcjonowaniu mitochondriów związanymi z hamowaniem I kompleksu łańcucha oddechowego, prowadzącą do stresu oksydacyjnego. Mitochondria to organelle dynamiczne, tworzące sieć, podlegającą nieustannym procesom fuzji i fragmentacji w zależności od potrzeb komórki i wpływów środowiska zewnętrznego. W ostatnich latach ukazały się liczne prace, wskazujące na udział zmian dynamiki mitochondriów w rozwoju sPD. Niniejsza praca stanowi zestawienie najnowszych badań dotyczących zmian organizacji sieci mitochondrialnej, obserwowanych w reakcji na stres oksydacyjny w modelach sPD.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30