Organizacja aparatu importu białka do mitochondriów – perspektywa filogenetyczna

Autor

  • Małgorzata Wojtkowska Zakład Bioenergetyki, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
  • Hanna Kmita Zakład Bioenergetyki, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Abstrakt

Prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów, i w konsekwencji komórek eukariotycznych, wymaga bezwzględnie importu większości białek mitochondrialnych. Proces ten może przebiegać różnymi drogami, a w ich powstaniu uczestniczą złożone kompleksy białkowe, nazywane kompleksami importowymi, zlokalizowane we wszystkich przedziałach mitochondrialnych, w tym w obu błonach mitochondrialnych. Niniejsze opracowanie służy podsumowaniu aktualnego stanu wiedzy dotyczącego organizacji kompleksów importowych u przedstawicieli wyróżnianych obecnie różnych linii rozwojowych organizmów eukariotycznych. Wyłaniający się obraz, mimo braku wielu danych, wskazuje na zróżnicowanie organizacji tych kompleksów, szczególnie widoczne w przypadku kompleksu TOM, co może mieć istotne implikacje natury ewolucyjnej jak i aplikacyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30