Molekularne mechanizmy działania genisteiny w świetle terapii chorób genetycznych i immunologicznych

Autor

 • Grzegorz Węgrzyn Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Karolina Pierzynowska Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Magdalena Podlacha Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Joanna Brokowska Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Lidia Gaffke Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Jagoda Mantej Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Zuzanna Cyske Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Estera Rintz Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Marta Osiadły Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Michał Bartkowski Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Michał Puchalski Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Michał Grabski Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Michał Pierzynowski Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Dominika Pankanin Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Ewa Piotrowska Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Stefan Tukaj Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2018_140

Abstrakt

Choroby genetyczne i immunologiczne mimo wielu podejmowanych prób leczenia ciągle stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. Obecne formy terapii tych
chorób obejmują farmakologiczne łagodzenie ich objawów, rehabilitację czy pomoc psychologiczną, które choć bardzo ważne, nie są niestety wystarczające. Dlatego poszukiwanie nowych terapeutyków, które mogłyby z powodzeniem usuwać główne przyczyny tych chorób, ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa. Związki pochodzenia naturalnego wykazują bardzo wiele aktywności biologicznych, dzięki którym są one kandydatami na leki w takich chorobach. Jednym z nich jest genisteina należąca do grupy flawonoidów. Dzięki szeregowi procesów na które wpływa, genisteina znalazła się w centrum zainteresowania naukowców pracujących nad chorobami o różnej etiologii, przebiegu i sposobie dziedziczenia. Wykorzystana została już w eksperymentalnej terapii chorób genetycznych (choroby Huntingtona, stwardnienia zanikowego bocznego, choroby Parkinsona, mukowiscydozy) lub autoimmunizacyjnych i alergicznych. W trakcie przebiegu są próby kliniczne z zastosowaniem genisteiny
w chorobie Alzheimera oraz mukopolisacharydozy typu III (w tym drugim przypadku odbywa się próba kliniczna trzeciej fazy). Niezwykle interesującym faktem jest wykorzystanie bardzo zróżnicowanych właściwości genisteiny w próbach leczenia każdej z tych chorób. W niniejszej pracy zebrane zostały informacje o dokładnych molekularnych mechanizmach działania genisteiny w aspekcie terapii wymienionych wyżej chorób genetycznych oraz immunologicznych wraz z określeniem terapeutycznego potencjału każdej z aktywności opisywanego flawonoidu, efektywności jego działania oraz potencjalnego wdrożenia leczenia w przyszłości.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-29