Transgeniczne myszy jako model w badaniach wpływu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych na organizm

Autor

  • Kamila Stepanow Zakład Genomiki i Bioróżnorodności, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec
  • Magdalena Ogłuszka Zakład Genomiki i Bioróżnorodności, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec
  • Adam Lepczyński Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
  • Ewa Poławska Zakład Genomiki i Bioróżnorodności, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec
  • Mariusz Pierzchała Zakład Genomiki i Bioróżnorodności, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2018_101

Abstrakt

Mysz jest popularnym modelem zwierzęcym wykorzystywanym w badaniach przemian metabolicznych. Dla badań metabolizmu kwasów tłuszczowych istotnym krokiem było stworzenie przez profesora Jing X. Kang transgenicznych myszy tzw. myszy fat-1 zdolnych do konwersji kwasów omega-6 do kwasów omega-3 dzięki wprowadzeniu genu desaturazy omega-3 z Caenorhabditis elegans. Zastosowanie takiego modelu, endogennie syntetyzującego kwasy omega-3 umożliwia prowadzenie badań bezpośredniego wpływu kwasów omega-3 na organizm z pominięciem konieczności precyzyjnego dawkowania kwasów omega-3 i omega-6 w diecie oraz bilansowania paszy pod kątem innych jej składników. Z wykorzystaniem myszy fat-1 wytworzono transgeniczne myszy ,,Omega” wykazujące ekspresje genów kodujących desaturazy fat-1 i fat-2, w efekcie czego zwierzęta te posiadają zdolność syntezy kwasów omega-6 i omega-3 z węglowodanów i nasyconych kwasów tłuszczowych dostępnych w diecie. Oba modele zwierzęce znajdują szczególne zastosowanie w badaniach dotyczących wpływu dostępności kwasów omega-3 w tkankach na procesy nowotworzenia, profilaktykę zaburzeń homeostazy glukozy i otyłości oraz przebieg i modulację procesów zapalnych.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Opublikowane

2018-11-22

Numer

Dział

Artykuły