Perspektywy wykorzystania inżynierii genetycznej do zwiększenia wydajności fotosyntezy

Autor

  • Beatrycze Nowicka Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Jerzy Kruk Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2018_100

Abstrakt

W drugiej połowie XX wieku miał miejsce znaczący wzrost produkcji rolnej, jednak uważa się, iż uzyskiwany obecnie plon jest maksymalnym, jaki można zebrać z odmian
otrzymywanych tradycyjnymi metodami. Ponieważ spodziewany jest dalszy wzrost zapotrzebowania na produkty pochodzenia roślinnego, konieczne jest poszukiwanie innych rozwiązań pozwalających na podniesienie produktywności roślin. Postuluje się wykorzystanie w tym celu metod inżynierii genetycznej. W niniejszym artykule omówione zostały kierunki badań nad zwiększeniem wydajności obu faz fotosyntezy, w szczególności koncepcje dotyczące badań nad usprawnieniem Rubisco, wprowadzeniem do roślin uprawnych mechanizmów zagęszczania CO2, ograniczeniem strat wynikających z fotooddychania oraz usprawnieniem etapu regeneracji fazy ciemnej.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Opublikowane

2018-11-22

Numer

Dział

Artykuły