Edytowanie genów

Autor

  • Piotr Węgleński Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2018_99

Abstrakt

Opracowanie technik inżynierii genetycznej wywołało obawy iż będą one wykorzystane do konstruowania organizmów zagrażających człowiekowi i środowisku.
W roku 1975, na konferencji w Asilomar w Kalifornii, genetycy z wielu krajów uznali, że ze stosowaniem inżynierii genetycznej wiąże się więcej potencjalnych korzyści niż
zagrożeń. W ostatnich latach pojawiła się nowa technika CRISPR-Cas, pozwalająca na dokonywanie precyzyjnych zmian w genomach organizmów, np. dezaktywowanie określonych genów lub wstawianie prawidłowych. Dezaktywując u myszy odpowiedniki genów, których mutacje powodują choroby genetyczne człowieka otrzymujemy modele pozwalające na poznanie etiologii danej choroby i opracowanie metod jej leczenia. Technikę tę możemy też wykorzystać do naprawy zmutowanych genów, odpowiedzialnych za choroby metaboliczne i nowotworowe człowieka. Pojawiły się obawy, że może być ona wykorzystana do „udoskonalania” człowieka, co rodziłoby szereg problemów etycznych i społecznych. Genetycy, etycy i prawnicy zebrani na konferencji w Waszyngtonie w 2015 roku przedyskutowali te problemy i zaproponowali zasady stosowania techniki CRISP-Cas.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2018-11-22

Numer

Dział

Artykuły