Znaczenie owocników grzybów jadalnych w mykoremediacji

Autor

  • Bożena Muszyńska Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
  • Jan Lazur Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
  • Konrad Dobosz Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Abstrakt

Grzyby jadalne według istniejących hipotez dzięki procesom biochemicznym i enzymom przyczyniły się do rozwoju ewolucji żywych organizmów na Ziemi. Celem pracy jest przedstawienie roli grzybni i owocników grzybów jadalnych, w procesach związanych z bioremediacją środowiska. Obecność ksenobiotyków w środowisku jest poważnym problemem ze względu na ich szkodliwy wpływ na organizmy żywe, a ich usunięcie uznaje się za istotne dla ochrony zdrowia. Grzyby wykazują tę zdolność dzięki enzymom, występującym w strzępkach oraz wydzielanym do środowiska. Organizmy te dekontaminują zanieczyszczenia na drodze biodegradacji, biosorpcji i biokonwersji. Ich duża skuteczność jest również spowodowana szybkim wzrostem, produkcją dużej ilości biomasy i powszechnym występowaniem strzępek w środowisku. Z udziałem enzymów, grzyby wykazują wysoki potencjał do usuwania zanieczyszczeń takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, oraz do oczyszczania gleb skażonych metalami ciężkimi, dzięki zdolności do ich akumulacji. Głównymi enzymami biorącymi udział w rozkładzie ksenobiotyków są: peroksydaza ligninowa, peroksydaza manganozależna, enzymy wytwarzające nadtlenek wodoru, oraz lakaza, która może rozkładać difenole, aryloaminy, aminofenole. Obecność tych enzymów w grzybni oraz ich wydzielanie może być wykorzystane do usuwania ksenobiotyków ze środowiska.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Opublikowane

2017-12-20