Charakterystyka białek związanych z transportem i magazynowaniem żelaza u roślin

Autor

  • Małgorzata Nowogórska Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  • Joanna Kundziarz Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  • Karolina Małas Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  • Angelika Jackowska Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  • Magdalena Migocka Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Abstrakt

Ĺťelazo jest metalem przejściowym niezbędnym do prawidłowego wzrostu oraz rozwoju roślin ponieważ jako składnik wielu enzymów o rozległym potencjale oksydoredukcyjnym, uczestniczy w kluczowych procesach komórkowych. W trakcie ewolucji rośliny wykształciły rozmaite systemy komórkowe, umożliwiające im ścisłą kontrolę poziomu żelaza w komórkach, tkankach i organach. Obejmują one zarówno białka błonowe, które odpowiadają za pobieranie żelaza z roztworu glebowego, daleki transport tego metalu do pędów i wewnątrzkomórkową dystrybucję żelaza pomiędzy różne organelle komórkowe, jak i białka magazynujące i chelatujące żelazo, które chronią komórki przed toksycznym działaniem wolnych jonów tego metalu i umożliwiają roślinom prawidłowy wzrost i rozwój w warunkach niedoboru tego mikroelementu w glebie. Z uwagi na kluczowe znaczenie żelaza dla funkcjonowania roślin, białka związane z transportem, chelatowaniem i magazynowaniem tego mikroelementu u roślin są w ostatnich latach przedmiotem bardzo intensywnych badań. Niniejsza praca przedstawia istniejący zaktualizowany stan wiedzy na temat tych białek a także mechanizmów ich regulacji.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Opublikowane

2018-02-15

Numer

Dział

Artykuły