Oddziaływanie pomiędzy kinazami Src a małymi GTPazami Rho reguluje biomineralizację i ułatwia obrazowanie procesu mineralizacji

Autor

  • Agnieszka Strzelecka- Kiliszek Pracownia Biochemii Lipidów, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, PAN, Warszawa
  • Łukasz Bożycki Pracownia Biochemii Lipidów, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, PAN, Warszawa

Abstrakt

Mineralizacja jest wieloetapowym procesem, który podlega ścisłej regulacji i prowadzi do utworzenia prawidłowego szkieletu kostnego. Rozregulowanie tego procesu, związane ze starzeniem organizmu, prowadzi do patologicznej mineralizacji, która może pojawić się nie tylko w układzie szkieletowym, ale także w tkankach miękkich. Wyniki najnowszych badań w dziedzinie biologii kości wskazują na udział rodziny kinaz tyrozynowych Src i rodziny małych GTPaz Rho w tworzeniu minerału. Oddziaływanie pomiędzy tymi dwoma szlakami przekazywania sygnału jest aktywowane we wczesnych etapach mineralizacji i prowadzi do przemodelowania szkieletu komórek kompetentnych w procesie mineralizacji oraz uwolnienia pęcherzyków macierzy pozakomórkowej. Zrozumienie mechanizmów oddziaływania pomiędzy kinazami Src a małymi GTPazami Rho, które reguluje proces mineralizacji, jest istotne dla rozwoju nowych łatwych technik obrazowania i podejść terapeutycznych wobec patologicznej mineralizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2018-02-10

Numer

Dział

Artykuły