Wodne akwareceptory na bazie hemu

Autor

  • Savani Anbalagan Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_551

Abstrakt

Sposób w jaki komórki wykrywają wodę ma fundamentalne znaczenie w biologii. Higrosensacja została wykazana w wyspecjalizowanych komórkach czuciowych, które wykrywają wilgotność zewnątrzkomórkową. Nawet u mikroorganizmów czujniki osmozy (ang. osmosensors) nie wychwytują wody bezpośrednio. Uważam, że komórki muszą mieć zdolność do wykrywania cząsteczek wody bezpośrednio za pomocą czujników białkowych lub akwareceptorów, które umożliwiłyby im migrację i przetrwanie w warunkach ubogich w wodę oraz ewolucję w organizmy wielokomórkowe. Ze względu na potencjalną zdolność cząsteczek wody do wiązania się w miejscach wiązania gazu, w domenach sensorycznych gazoreceptorów zawierających cząsteczki hemu sugeruje się, że niektóre z nich mogłyby pełnić równoległą rolę jako białkowe akwareceptory. Podobnie jak gazoreceptory wykrywające gaz (substancję rozpuszczoną) funkcjonują w prawie każdej komórce, tak akwareceptory wykrywające wodę muszą również być zlokalizowane w prawie każdej komórce. Myślę, że akwareceptory są  obecne w błonie komórkowej, cytoplazmie i każdej organelli. Ponadto, zastanawiam się, czy hemoglobina może również zostać uznana za potencjalny akwareceptor.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2024-06-18

Numer

Dział

Wydarzenia, Opinie, Komentarze