Wieloanalitowe, małocząsteczkowe sondy luminescencyjne do symultanicznego wykrywania kilku celów molekularnych w modelach komórkowych

Autor

  • Anna Wychowaniec Pracownia Testów i Obrazowania Molekularnego, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  • Francesca Canyelles i Font Pracownia Testów i Obrazowania Molekularnego, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań https://orcid.org/0000-0001-9584-6727
  • Masroor A. Khan Pracownia Chemii Medycznej, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań https://orcid.org/0000-0003-1362-136X
  • MIchał Gładysz Centrum Biologii Chemicznej, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  • Dorota Kwiatek Pracownia Testów i Obrazowania Molekularnego, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań oraz Centrum Biologii Chemicznej, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań https://orcid.org/0000-0001-9141-6113
  • Jacek Ł. Kolanowski Pracownia Testów i Obrazowania Molekularnego, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań oraz Centrum Biologii Chemicznej, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań https://orcid.org/0000-0002-6779-4736

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_538

Abstrakt

Luminescencja znalazła szerokie zastosowanie w biologii, biotechnologii i medycynie. W szczególności, sondy fluorescencyjne i bioluminescencyjne pozwalają na wizualizację celów molekularnych na poziomie komórkowym, a nawet makrocząsteczek czy pojedynczych analitów małocząsteczkowych. Do najbardziej wiarygodnych narzędzi wizualizacji celów molekularnych należą tzw. sondy responsywne, które zmieniają intensywność oraz kolor emitowanego sygnału po interakcji z danym analitem (celem molekularnym). Zdecydowana większość sond responsywnych opisanych dotychczas w literaturze pozwala na wiarygodną detekcję pojedynczego analitu. Tymczasem większość procesów zachodzących w organizmie ludzkim zachodzi z udziałem wielu elementów jednocześnie. By lepiej zrozumieć i badać te mechanizmy, istnieje możliwość zastosowania kilku responsywnych sond jednocześnie. Stwarza to jednak ryzyko ich innego wchłaniania przez komórki czy odmiennego ich metabolizmu. Celem zapewnienia bardziej wiarygodnej odpowiedzi, tworzy się tzw. sondy wieloanalitowe i wieloresponsywne (ang. multi-analyte and multi-responsive). W ramach artykułu zostaną omówione przykłady takich sond, podzielone ze względu na ich mechanizm odpowiedzi i wykrywane zmiany wewnątrz komórki. 

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
streszczenie graficzne

Opublikowane

2024-07-01