Metody spektrometrii mas oparte o dane (DDA) oraz metody niezależne od danych (DIA) wykorzystywane w analizie materiału biologicznego

Autor

  • Marta Nolka-Szaszner Zakład ​​​​​Proteomiki Biomedycznej, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  • Aleksander Strugała Pracownia Spektrometrii Mas, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  • Łukasz Marczak Pracownia Spektrometrii Mas, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_535

Abstrakt

Spektrometria mas jest nieocenionym narzędziem w analizie proteomicznej, metabolomicznej i lipidomicznej. Dla pełnego wykorzystania jej potencjału, kluczowym jest wybranie i skonfigurowanie odpowiedniego podejścia analitycznego. W przypadku badań niecelowanych dostępne są dwie główne strategie: analiza zależna od danych (DDA) oraz analiza niezależna od danych (DIA). Obie metody różnią się sposobem przeprowadzenia analizy i stopniem pokrycia uzyskanych danych, dlatego każda z nich może znaleźć zastosowanie w różnych typach badań. Metoda DDA opiera się na bieżącym skanowaniu analizowanych jonów, w efekcie czego prekursory o najwyższej intensywności poddawane są fragmentacji. Z kolei technika DIA, dzięki zastosowaniu łączonych zakresów izolacji jonów prekursorowych, pozwala na głębszą analizę badanych związków. Oba podejścia można modyfikować usprawniając ich działanie i umożliwiając uzyskanie większej ilości danych. Na horyzoncie pojawiają się także metody łączące obie techniki, jak np. DDIA, która wykorzystuje zalety obu tych metod otwierając nowe możliwości analityczne.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
streszczenie graficzne

Opublikowane

2024-07-01