Spektrometria mas z mobilnością jonów w badaniach multi-omicznych

Autor

  • Daniel Fochtman Pracownia Spektrometrii Mas, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  • Anna Wojakowska Pracownia Spektrometrii Mas, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  • Łukasz Marczak Pracownia Spektrometrii Mas, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_530

Abstrakt

Spektrometria mas (ang. mass spectrometry, MS) jest techniką analityczną umożliwiającą identyfikację i ilościowe określenie zawartości badanych białek, metabolitów czy lipidów w próbce. Metoda ta posiada jednak swoje ograniczenia w stosunku do liczby cząsteczek, które w danym czasie jest w stanie zidentyfikować. Techniką, która skutecznie może zwiększyć efektywność identyfikacji jest spektrometria mobilności jonów (ang. ion mobility spectrometry, IMS). Pozwala ona na rozdział jonów w trakcie pokonywania analizatora w gradiencie pola elektromagnetycznego i przeciwstawnego naporu gazu, ze względu na ich mobilność. Rozdział prowadzony jest w połączeniu z analizą MS, a więc prowadzi do uzyskania dodatkowych danych, co wiąże się ze znaczną poprawą liczby identyfikowanych związków oraz ze zmniejszeniem rejestrowanego szumu. Alternatywnie, przy zachowaniu takiej samej liczby identyfikacji możliwe jest skrócenie czasu analizy. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na rodzaj zastosowanego analizatora IMS – jego konkretna implementacja dyktuje bowiem dalsze etapy analizy i możliwości detekcji jonów.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
streszczenie graficzne

Opublikowane

2024-07-01