Rola i wykorzystanie badań wysokoprzepustowych w poszukiwaniu związków chemicznych o działaniu terapeutycznym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_528

Abstrakt

Wraz z rozwojem medycyny i starzeniem się społeczeństwa, wciąż rośnie zapotrzebowanie na nowe, skuteczniejsze terapie. Narzędziem, które przyczynia się do efektywniejszego poszukiwania oraz wprowadzania nowych leków terapeutycznych na rynek są wysokoprzepustowe badania przesiewowe. Badania te, będące szerokim zbiorem różnorodnych testów pozwalają na przetestowanie setek tysięcy związków chemicznych w krótkim czasie. Celem jest trafna identyfikacja związków aktywnych, które mogą stać się potencjalnym kandydatem terapeutycznym w przemyśle farmaceutycznym. Badania wysokoprzepustowe stanowią pierwszy etap poszukiwania potencjalnych leków. Są one jednym z podstawowych i kluczowych badań, od ich wyników zależy czy dany, potencjalny kandydat na lek zostanie odkryty. W niniejszym artykule przeglądowym, opisane zostaną poszczególne etapy wysokoprzepustowych badań przesiewowych, a także metody, które są w nich wykorzystywane. Przedstawione zostaną również niezbędne kroki w optymalizacji tych badań, dobór aparatury i jej automatyzacja oraz kluczowe parametry kontroli jakości niezbędne do przeprowadzenia rzetelnych badań przesiewowych.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
streszczenie graficzne

Opublikowane

2024-07-01