Obserwując tańczące molekuły â mikroskopia CARS

Autor

  • Jarosław Korczyński Centrum Doradztwa Naukowo-Badawczego Kawa.ska Sp. z o.o., Piaseczno
  • Katarzyna Kubiak Laboratorium Biotechnologii Molekularnej, Bionanopark Sp. z o.o., Łódź
  • Edyta Węgłowska Laboratorium Biotechnologii Molekularnej, Bionanopark Sp. z o.o., Łódź

Abstrakt

Mikroskopia CARS (ang.  Coherent Anti-Stokes Raman Scattering) jest metodą pozwalającą na kontrastowe obrazowanie niewybarwionych próbek: zarówno preparatów biologicznych jak również próbek w przemyśle spożywczym lub kosmetycznym. W mikroskopii tej światło z zakresu bliskiej podczerwieni generowane przez laser wchodzi w interakcję z wibrującymi cząsteczkami w próbce, co powoduje zmianę ich energii i emisję sygnału CARS. Sygnał ten jest wykorzystywany do specyficznej wizualizacji różnych frakcji cząsteczek w preparacie, dzięki temu możemy badać morfologię próbki jak i analizować jej skład. W niniejszym artykule pokazujemy niektóre zastosowania metody obrazowania CARS: obrazowanie kropel tłuszczu wewnątrz komórek ludzkiej linii HaCaT oraz analizę składu produktów kosmetycznych. Możliwość wykonywania trójwymiarowych rekonstrukcji niewybarwionego materiału, jak również weryfikacji jego składu chemicznego, otwiera dla mikroskopii CARS drogę do wielu innych zastosowań w biologii i medycynie.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Opublikowane

2017-03-31