Biologiczne wspomaganie leczenia ortopedycznego

Autor

  • Maciej Pawlak Rehasport Clinic, Poznań
  • Joanna Wałecka Rehasport Clinic, Poznań
  • Paweł Bąkowski Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  • Agata Tyczewska Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  • Kamilla Grzywacz Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_505

Abstrakt

Uszkodzenia narządu ruchu znacząco pogarszają mobilność i jakość życia, ograniczając aktywność życia codziennego. Aby leczenie ortopedyczne zakończyło się sukcesem, należy wziąć pod uwagę czynniki anatomiczne, fizjologiczne i biomechaniczne, ponieważ wszystkie one wpływają na procesy gojenia tkanek. Z tego punktu widzenia niezwykle istotne jest wspieranie tradycyjnych technik leczenia terapiami biologicznymi, gdyż ułatwiają one regenerację właściwej mikroarchitektury tkankowej. Preparaty takie działają na poziomie komórkowym (preparaty bogate w komórki zdolne do różnicowania - komórki mezenchymalne lub czynniki wzrostu) lub na poziomie tkankowym (matryce do naprawy np. tkanki chrzęstnej). W niniejszym artykule przeglądowym opisujemy najczęściej stosowane w leczeniu preparaty ortobiologiczne bogate w komórki mezenchymalne (szpik kostny, autologiczna tkanka tłuszczowa, tenocyty, pępowina, mocz i kaletka) oraz terapie oparte na preparatach bogatych w czynniki wzrostu prezentując molekularne podstawy ich funkcjonowania i skuteczność.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
streszczenie graficzne

Opublikowane

2024-01-30

Numer

Dział

Artykuły