Ocena procesu regeneracji nerwu kulszowego mysiego modelu zwierzęcego po zastosowaniu uszkodzenia metodą mrożenia, zmiażdżenia i elektrokoagulacji

Autor

  • Dariusz Górka Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Krzysztof Suszyński Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Natalia Białoń Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • Mikołaj Górka Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Michał Trzęsicki Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Kacper Zając Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Anna Dolińska Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Filip Tomsia Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_504

Abstrakt

Problem regeneracji uszkodzonych nerwów obwodowych jest tematem wciąż aktualnym i od dawna przedmiotem intensywnych badań na całym świecie. Badania dotyczyły oceny morfologicznej i funkcjonalnej procesu regeneracji w obrębie uszkodzonego nerwu kulszowego, mysiego modelu zwierzęcego. Ocenie poddano wpływ zaburzonej ekspresji genu TSC-1 na proces regeneracji nerwu, w zależności od sposobu uszkodzenia. Obiekt badawczy stanowiło 48, 2 - miesięcznych samców linii TSC. Grupę badawczą stanowiły zwierzęta, które poddano uszkodzeniu nerwu kulszowego metodą zmiażdżenia, mrożenia oraz elektrokoagulacji, z kolei grupa kontrolna obejmuje myszy, których nerw kulszowy nie uległ uszkodzeniu. Przeprowadzono testy behawioralne w celu oceny powrotu funkcjonalnego kończyny, po upływie 3,5,7 i 14 dni. Pierwsze zmiany w procesie regeneracji uszkodzonego neurytu obserwowane są już w 3 dobie po uszkodzeniu, natomiast w 14 dobie od momentu uszkodzenia zauważono powrót funkcjonalny uszkodzonej kończyny. 

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
streszczenie graficzne

Opublikowane

2024-01-30

Numer

Dział

Artykuły