Naskórkowy czynnik Foxn1 regulatorem obrony antyoksydacyjnej skóry

Autor

  • Sylwia Machcińska-Zielińska Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie https://orcid.org/0000-0003-3892-4519
  • Barbara Gawrońska-Kozak Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztyniei

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_503

Abstrakt

Skóra jako największy organ ciała jest nieustannie narażona na zagrożenia środowiskowe m.in. urazy i stres oksydacyjny. Jednym z systemów antyoksydacyjnych skóry jest układ tioredoksyny, który chroni komórkę przed stresem oksydacyjnym, reguluje migrację, proliferację i apoptozę komórek, a także uczestniczy w transmisji sygnału poprzez regulację aktywności czynników transkrypcyjnych. Badania ostatnich lat wskazały na korelację pomiędzy naskórkowym czynnikiem transkrypcyjnym Foxn1 a układem tioredoksyny w skórze myszy. Analiza spektrometrii mas, a następnie eksperymenty in vitro i in vivo, wykazały, że Foxn1 w keratynocytach, szczególnie w warunkach hipoksji, reguluje elementy łańcucha transportu elektronów  a także układ tioredoksyny (Txn2, Txnrd3). Po raz pierwszy zaobserwowano wysokie poziomy mRNA Txnrd3 w pourazowej skórze myszy Foxn1+/+ w porównaniu do myszy Foxn1-/- a także wykazano, iż Foxn1 w keratynocytach zwiększa poziomy białka Txnrd3. Ponadto analizy in silico wskazały możliwe miejsca wiązania czynnika transkrypcyjnego Foxn1 w układzie Txn. Podsumowując, zaprezentowane w niniejszym przeglądzie dane identyfikują Foxn1 jako nowy składnik systemu antyoksydacyjnego skóry.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
streszczenie graficzne

Opublikowane

2024-01-30

Numer

Dział

Artykuły