Ocena profilu metabolomicznego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym jako wskaźnik rozwoju choroby z uwzględnieniem postaci rzutowo - remisyjnej, pierwotnie postępującej i wtórnie postępującej

Autor

  • Mikołaj Górka Centrum Medycyny Doświadczalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Magdalena Dębiec Centrum Medycyny Doświadczalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Katedra i Zakład Fizjologii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Natalia Białoń Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Dominika Bieczek Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Krzysztof Suszyński Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Dariusz Górka Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_492

Abstrakt

Metabolomika to dziedzina nauki, której zagadnienia obejmują analizę jakościową i ilościową metabolitów, definiowanych jako całościowy zestaw niskocząsteczkowych związków chemicznych nieprzekraczających masy 1500 Da. Obok genomiki, transkryptomiki i proteomiki jest ona zaliczana do dziedziny nauk, obecnie wykorzystująca najnowocześniejsze narzędzia diagnostyczne, które w obliczu współczesnej medycyny pozwalają na holistyczne podejście do pacjenta. Obecność metabolitów w analizowanym materiale biologicznym, w przeciwieństwie do informacji zawartych bezpośrednio w materiale genetycznym, odzwierciedla aktualny stan fizjologiczny komórki i stanowi integralną zależność między genotypem, a fenotypem, co bezpośrednio może w przyszłości przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat podłoża molekularnego w konkretnych jednostkach chorobowych. Dodatkowym aspektem będącym na korzyść analizy metabolicznej jest zdecydowana ich mniejsza ilość w porównaniu chociażby do genów, transkryptomów i białek. Pomimo rozwoju wielu technologii "omicznych", brakuje badań integrujących i łączących, aby zobaczyć pełny obraz szlaków komórkowych w przyszłości. Takie powiązanie poprawiłoby nasz wgląd w ludzkie patologie, co doprowadziłoby do rewolucji w przedklinicznych i klinicznych badaniach nad diagnozowaniem chorób, prognozowaniem, odpowiedzią na leki i opracowywaniem nowych leków

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2023-09-03

Numer

Dział

Artykuły