Genomy mitochondrialne – jedność i różnorodność

Autor

  • Maria Jagielska Instytut Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski
  • Paweł Hałakuc Instytut Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0002-9555-0675
  • Magdalena Płecha Pracownia Bioinformatyki Grzybów, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk https://orcid.org/0000-0002-8946-907X
  • Rafał Milanowski Instytut Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0003-3989-7970

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_486

Abstrakt

Powstanie mitochondriów było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii życia na Ziemi. Wchłonięta komórka bakteryjna, przekształcona następnie w mitochondrium zachowała swój genom, który uległ następnie licznym modyfikacjom. Na skutek masowej utraty i licznych transferów genów do genomu jądrowego autonomiczna bakteria uległa ostatecznie przekształceniu w organellum, które znamy dzisiaj. W efekcie zmian zachodzących niezależnie w różnych liniach ewolucyjnych obserwujemy bardzo dużą różnorodność genomów mitochondrialnych na poziomie struktury jak i pod względem zawartości genów. W większości przypadków mitochondrialny DNA zachował kolisty kształt, nie jest to jednak jedyna jego obserwowana forma – w mitochondriach niektórych eukariontów obserwujemy cząsteczki liniowe, a w skrajnych przypadkach, w zredukowanych organellach pochodzenia mitochondrialnego, genom został całkowicie utracony. W niniejszym artykule omawiamy różnorodność struktur genomów mitochondrialnych w obrębie największych grup Eukarya.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2023-06-19

Numer

Dział

Artykuły