Rola glukozynolanów w epigenetyce nowotworów

Autor

  • Julia Anchimowicz Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Zbigniew Wyżewski Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Weronika Świtlik Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Zakład Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2023_478

Abstrakt

Od lat powszechnie wiadomo, że dieta ma istotny wpływ na ludzkie zdrowie, w tym na ryzyko wystąpienia nowotworów. Właściwy lub nieprzemyślany dobór składników pokarmowych może, odpowiednio, przeciwdziałać lub sprzyjać inicjacji i rozwojowi procesów nowotworowych. Tym samym, odpowiednio skomponowana dieta może wydłużyć czas życia oraz poprawić jego jakość. Korzystny wpływ na zdrowie wykazują glukozynolany (GLS) – grupa wtórnych metabolitów roślinnych występujących w warzywach z rodziny kapustowatych (Brassicaceae) takich jak brokuły, kalafior, kapusta i kalarepa. W wyniku hydrolizy GLS powstają m.in. sulforafan (1-izotiocyjaniano-4-(metylosulfinylo)-butan; SFN, ang. sulforaphane), izotiocyjanian fenyloetylu (PEITC, ang. phenylethyl isothiocyanate) oraz 3,3’-diindolilometan (DIM, ang. 3,3′-Diindolylmethane), charakteryzujące się z wszechstronnym działaniem przeciwnowotworowym. W pracy opisano postępy w badaniach wpływu wyselekcjonowanych GLS na wybrane mechanizmy epigenetyczne tj. metylację DNA, acetylację histonów i ekspresję mikroRNA oraz ich znaczenie w terapiach przeciwnowotworowych.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2023-04-26

Numer

Dział

Artykuły