Wszystko na swoim miejscu – rola receptorów VPS10P w komórkowej segregacji białek

Autor

  • Paulina Kamińska 1) Grupa Badawcza Neurobiologii Komórkowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; 2) 2Laboratorium Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
  • Sylwia Piątek Grupa Badawcza Neurobiologii Komórkowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
  • Magdalena Bieniek Laboratorium Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa
  • Anna Malik Grupa Badawcza Neurobiologii Komórkowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_473

Abstrakt

Receptory z domeną VPS10P (ang. vacuolar protein sorting 10 protein) stanowią rodzinę białek sortujących, które kierują wewnątrzkomórkowym transportem swoich białkowych ligandów, odpowiadając tym samym za ich prawidłowe lokalizowanie w obrębie kompartmentów komórkowych. Rola receptorów została scharakteryzowana głównie w neuronach, gdzie efektywny system sortowania białek stanowi kluczowy element ich prawidłowego działania, a jego dysfunkcje mogą prowadzić do upośledzenia procesów związanych z plastycznością synaptyczną czy rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Receptory z domeną VPS10P pełnią także ważną rolę w regulacji procesów związanych z metabolizmem tłuszczów, transportując enzymy biorące udział w ich biochemicznych przemianach czy uczestnicząc w pobieraniu przez  komórki  lipoprotein. Ostatnie doniesienia wskazują, że receptory z domeną VPS10P stanowią również istotny element związany z odpowiedzią immunologiczną, w którą zaangażowane są zarówno komórki układu odpornościowego, jak i glejowe. Nie bez znaczenia pozostaje także ich rola w patogenezie chorób nowotworowych.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2023-03-21

Numer

Dział

Artykuły