Zastosowanie inhibitorów amoniakoliazy L-fenyloalaniny w badaniach ekofizjologii roślin

Autor

  • Karolina Urban Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Polska Akademia Nauk w Krakowie
  • Tomasz Hura Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Polska Akademia Nauk w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_471

Abstrakt

Amoniakoliaza L-fenyloalaniny (PAL, ang. Phenylalanine Ammonia-Lyase) jest kluczowym enzymem biosyntezy związków fenolowych u roślin. PAL katalizuje reakcję eliminacji amoniaku z aminokwasu L-fenyloalaniny. Jako produkt powstaje kwas cynamonowy, który jest prekursorem licznej grupy związków fenylopropanoidowych uczestniczących w mechanizmach odpornościowych roślin w warunkach stresów środowiskowych.

Inhibitory enzymu PAL obniżając poziom związków fenolowych mogą indukować zmiany w metabolizmie roślin. Niniejsze opracowanie przedstawia aktualny stan wiedzy na temat zastosowania inhibitorów enzymu amoniakoliazy L-fenyloalaniny w badaniach biologii roślin. Równocześnie zwracamy uwagę na możliwości wykorzystania inhibitorów PAL w rolnictwie w kontekście obserwowanych zmian klimatu, które zwiększają częstotliwość oraz intensywność klęsk żywiołowych jak susze, powodzie czy burze.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2023-03-03

Numer

Dział

Artykuły